Baltic TRAM

Grafiskt element.

Baltic TRAM är ett delvis EU-finansierat projekt med syftet att stärka innovation och entreprenörsskap i Östersjöregionen. Utgångspunkten är alla de forskningsinstitut och universitet som finns runt om i regionen. Sammanlagt deltar 17 olika partners från åtta olika länder i projektet.

Djungeltelegrafen har haft ett löpande avtal och tagit fram allt ifrån logotyp och grafisk profil till broschyrer och produktblad, mässmaterial och banners.